Kaevude puhastus ja remont

Vesi on kallihinnaline loodusvara, mille tähendust alati ei mõisteta. Selle kvaliteet võib halveneda märkamatult. Kui vesi on külm, selge, lõhnatu ja maitseta, siis peetakse selle kvaliteeti heaks. Enamasti see ongi nii. Siiski on põhjust kaevuvee kvaliteeti regulaarselt kontrollida ja vajadusel võtta ette kaevu puhastus.

Kui kaevuvett tarbitakse pidevalt, siis ei pruugi selle omaduste aeglast halvenemist tähelegi panna. Inimene muutub vee kvaliteedi halvenemisele justkui immuunseks. Seepärast soovitatakse kodukaevu vett kontrollida vähemalt kord kolme aasta tagant, isegi kui midagi probleemset pole märgata. Vett tasub kontrollida ka siis, kui perre on sündimas beebi, ees on ootamas kinnisvara müügitehing või kui ümbruskonnas esineb tegevusi, mis võivad negatiivselt mõjutada vee kvaliteeti.

Vesi on müstiline aine, argipäeva eliksiir, mille tähtsust mõistame tihti alles siis, kui seda pole enam saada. Kui teil esineb probleeme kaevuvee kvaliteediga või vajab kaev remonti, siis helistage või saatke teade e-mailile ja leiame lahenduse.

Tööd, mida teostame:

  • Joogiveekaevude puhastus ja desinfitseerimine
  • Süvaveepumpade ja veevarustussüsteemide paigaldus
  • Veetrasside ehitus
  • Kaevetööd
Kaevude puhastus